Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Uchwała nr 1/2017 ZG ZNP z dnia 7 marca 2017 roku

13 marzec 2017

w sprawie strajku

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

  1. Wyznaczyć dzień 31 marca 2017 r., jako datę strajku we wszystkich szkołach i placówkach, w których na przeprowadzenie strajku uzyskano zgodę pracowników stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.).
  2. Zobowiązać oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w ramach procedury sporu zbiorowego do podjęcia uchwał w sprawie ogłoszenia strajku i poinformowania dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 o dacie strajku, nie później niż do 24 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP