Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Dzialalność Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów


2017-06-21_132141


 

Jednodniowa autokarowa wycieczka do Wieliczki w dniu 6 maja 2017r.

 

Wycieczka została zorganizowana przez Zarząd Sekcji EiR ZNP. Przewodniczący SEiR Kol. Edward Czernek przedstawił uczestnikom cel wycieczki. Kol. Danuta. Makowska przedstawiła program wycieczki do Kopalni Soli wskazując również obiekty które warto zobaczyć w Wieliczce.

W programie wycieczki:

Relacja z przebiegu wycieczki przygotowana przez Kol. Danutę Makowską.

 SKMBT_C224e17060714000_0001

Kopalnia Soli w Wieliczce jest niewątpliwie ogromną atrakcją dla wszystkich zwiedzających. Wędrując z przewodnikiem można podziwiać solne wyrobiska, groty, wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziorka, rzeźby solne, oryginalne urządzenia i sprzęt górniczy oraz chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, szyby. Wszystko to daje wyobrażenie o zmaganiach ludzi z żywiołem, ich pracy i wierzeniach. Przeszliśmy trasę 3,5 km na głębokości od 64 m-135 m słuchając bez przeszkód przewodnika dzięki elektronicznym urządzeniom słuchowym, które było w posiadaniu każdego uczestnika. Pobyt w imponującej tężni solankowej, spacer po miasteczku Wieliczka i degustacja kawy zakończyła wycieczkę. Uczestnicy ocenili wyjazd jako ciekawy i dobrze zorganizowany. Na zakończenie Przewodniczący Kol. Edward Czernek podziękował wszystkim uczestnikom za punktualność, miłą atmosferę oraz zaprosił na kolejną wycieczkę w przyszłym roku.


„ U Mikołajca ” Pszczyna, 16 października 2014 roku

2017-06-21_131459

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej „ U Mikołajca ” w dniu 16 października 2014 roku. W czasie uroczystości Prezes Oddziału ZNP Koleżanka Alina Michalak wraz z przewodniczącym Sekcji Emerytów i Rencistów, wręczali przyznane uchwałą ZG ZNP honorowe odznaki „ Za 50-letnią przynależność do ZNP ”. Wyróżnionym podziękowano za aktywny i czynny udział w działalności związkowej na terenie powiatu pszczyńskiego. Wręczono kwiaty i publikacje związkowe. Wraz z listem gratulacyjnym popłynęły życzenia dobrego zdrowia i owocnej pracy na rzecz ZNP.

 

 

Wisła Mała, 19 maja 2010 roku

2017-06-21_131658

Spotkanie członków Zarządu Sekcji u Koleżanki Anny Kuśki w Wiśle Małej z okazji Jubileuszu 75.lecia w 2010 roku.

Kolega Edward Czernek złożył serdeczne życzenia w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Pszczynie oraz Sekcji Emerytów i Rencistów.

Były kwiaty, piękne okolicznościowe życzenia 100 lat i jubileuszowy upominek.

 

 


 

SP nr 7 w Ćwiklicach , rok 1998

2017-06-21_131903

Uroczyste spotkanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z okazji „Opłatka” zorganizowane przez Kolegę Józefa Gruszkę. W czasie spotkania uczestnicy zwiedzili „ Szopkę Noworoczną ” w Kościele Św. Marcina w Ćwiklicach. Na zakończenie wszyscy dzielili się opłatkiem, składali życzenia noworoczne, zapoznani zostali z planem działalności Zarządu Sekcji na nadchodzący rok.

Spotkanie zakończono wspólnym kolędowaniem.

 

 

 


 

Wisła Głębce, 5 września 1995 roku

2017-06-21_132014

Jednodniowa wycieczka emerytów i rencistów do Wisły Głębce w dniu 5 września 1995 roku zorganizowana została przez Kolegę Józefa Gruszkę. W czasie wycieczki zwiedzano Beskid Żywiecki, spotkano się z kapelą góralską przy ognisku. Dla uczestników przygotowano poczęstunek – pieczeń baranią, tradycyjną kwaśnicę i chleb góralski.