Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Statut ZNP

41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, w dniu 22 listopada 2014 roku przyjął zmiany w Statucie ZNP. 24 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał Statut w nowym brzmieniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że zapisy Statutu obowiązują właśnie od tej daty oraz, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.