Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Sztandar ZNP ZO Pszczyna

HISTORIA     SZTANDARU      ODDZIAŁU    ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO   W  PSZCZYNIE

21

AKT NADANIA SZTANDARU


Inspiracją do posiadania sztandaru był nasz udział  w uroczystościach lokalnych bez sztandaru jedynie jako delegacja ZNP z kwiatami. Obserwując podczas uroczystości  organizacje, stowarzyszenia i związki ewidentnie brakowało nam wyrazistości i wizualnego akcentu szczególnie w mediach lokalnych.Wówczas członkowie Zarządu Oddziału podjęli decyzję o nadaniu sztandaru dla naszego Oddziału   sfinansowanego wyłącznie ze składek członkowskich. Chcieliśmy zaakcentować  rolę i znaczenie naszej organizacji w środowisku  lokalnym a sztandar dał nam również możliwość promocji Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie otrzymał sztandar podczas obchodów 100 lecia ZNP. Starania zostały podjęte już w listopadzie 2003 roku, po przejściu procedur uzyskaliśmy akceptację projektu sztandaru przez Prezydium ZG ZNP a jego nadanie nastąpiło w 2005 roku, którego  dokonał Prezes ZNP  Sławomir Broniarz.3 nadanie sztandaru 25 czerwiec 2005

Akt nadania sztandaru oraz jego prezentacja przez Prezes Oddziału –Alinę Michalak.

Uroczystości z udziałem Władz Związkowych i Samorządowych odbyły się w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie w sobotę 25 czerwca 2005 roku.

W uroczystości wzięli  udział :

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP

Delegacja związkowców  Łódź – Bałuty oraz delegacje z zaprzyjaźnionych oddziałów

Władze samorządowe  reprezentowali:

Burmistrz Pszczyny  Henryk Studzieński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie Henryk Kondzielnik

Wicestarosta  Krystian Szostak

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  Anna Kuś- Wiktorko

Naczelnicy wydziałów, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz licznie przybyli członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego zrzeszeni w oddziale pszczyńskim.

4 nadanie sztandaru 25 czerwiec 2005

Na zdjęciu poczet sztandarowy w osobach:

♦ chorąży  Paweł Szczepańczyk

♦ asysta : Izabela Wojtylak i Ewa Golda 

oraz  

Prezes Oddziału Alina Michalak

 

 

 

Listy gratulacyjne od zaprzyjaźnionych Oddziałów ZNP:Łaz, Mysłowic, Przyrowa, Siemianowic Śl., Zawiercia, Sosnowca, Tychów i Wodzisławia Śl, Burmistrza Miasta Pszczyna oraz od Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie

LIST GRATULACYJNY BURMISTRZA PSZCZYNY

LIST GRATULACYJNY PREZESÓW ZAPRZYJAŹNIONYCH ODDZIAŁÓW ZNP

LIST GRATULACYJNY DYREKTORA ZPiSdN W PSZCZYNIE – Łące

Uroczystość uświetnił Pszczyński Zespół Kameralny CON FUOCO prezentując koncert okolicznościowy,  który został przyjęty  aplauzem i brawami na stojąco.

Uczestniczymy ze sztandarem  ważnych dla Związku  uroczystościach takich jak: rocznice, jubileusze, uroczyste posiedzenia, konferencje sprawozdawczo – wyborcze, pogrzeby członków ZNP.4a XXVI NDPiP


Stały Poczet Sztandarowy  – asysta Barbara Świerczyńska, chorąży Kazimierz Sówka, asysta Weronika
Sówka. na uroczystościach XXVI Nauczycielskich Dni Pokoju  27.04.2011r. Tuż za Prezes ZNP Sławomir Broniarz   

Poniżej Sztandar na Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej ZNP w Oddziale ZNP  dnia 26 kwietnia 2014 roku, gdzie dokonano aktu dekoracji-  Złotą Odznaką ZNP przez Grażynę Hołyś-Warmuz, Sekretarza ZOŚ ZNP w Katowicach.

SONY DSC

Na zdjęciu od lewej Grażyna Hołyś Warmuz oraz członkowie ZNP odznaczeni  Złotą Odznaką ZNP, od lewej:   Lucyna Markowska prezes Ogniska ZNP, Alicja Jankowska księgowa Oddziału ZNP, Mirosław Dwornik oddziałowy koordynator ZSIP, Weronika Sówka prezes Ogniska ZNP, oraz nowo wybrana Prezes Oddziału ZNP w Pszczynie Alina Michalak.

Odpowiadając na zaproszenia władz samorządowych,  bierzemy aktywny udział w obchodach państwowych o charakterze  patriotycznym i samorządowych na terenie powiatu pszczyńskiego i gminy Pszczyna, dając tym samym wyraz wspólnoty ze środowiskiem lokalnym.

Poczet Sztandarowy  na zdjęciu od lewej : Jolanta Kowalik, Kazimierz Sówka, Barbara Świerczyńska na uroczystościach z okazji 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej dnia 03.09,2012 r.4b 73 rocznica wybuchu II wojny światowej8 222 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja 1
oraz na uroczystościach z okazji  222  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja dnia 03.05,2013 r.

Uroczystości rozpoczynają się  mszą Świętą  po czym następuje przemarsze na cmentarz wojenny  „ Pod Trzema Dębami ” z udziałem: orkiestry  górniczej  z KWK Suszec, kompania reprezentacyjna WP z Bytomia, pocztów sztandarowych, licznych delegacji z instytucji i organizacji społecznych, kombatantów, młodzieży   i mieszkańców.

Niepowtarzalna żywa lekcja historii jest każdorazowo publikowana na portalach  społecznościowych, a nasz udział jest widoczny i odnotowany w kronice związkowej.

Opracowała: Alina Michalak