Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Prawa członków ZNP

Z tytułu przynależności do ZNP każdy posiada prawo do korzystania z:

Ochrony prawnej w zakresie:

Pomocy materialnej w zakresie: