Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Skład Zarządu Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela w Kadencji 2019-2024

 

Mirosław Kozik – Przewodniczący KMN
Magdalena Sojka-Kalicińska – Wiceprzewodnicząca KMN
Sylwia Tęczar – Sekretarz KMN
Damian Jabłeka – Członek Zarządu KMN