Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Pszczyńskie Forum Nauki

15 marzec 2021

Rusza druga edycja Pszczyńskiego Forum Nauki. Program jest bogaty a sami organizatorzy zapowiedzieli uczestnictwo w Forum szczególnych nazwisk ze świata nauki oraz flagowe sylwetki z zakresu popularyzacji wiedzy.

W związku z pandemią Pszczyńskie Forum Nauki  planowane jest w formie hybrydowej – częściowo zdalnie a częściowo stacjonarnie.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Forum zostało pytanie:
„Co nam zostało z Einsteina? ”

Harmonogram poszczególnych wydarzeń tegorocznego Pszczyńskiego Forum Nauki wygląda następująco:

15.04.2021 – godzina 18.00 Inauguracja online:

16.04.2021 godzina 18.00 panel wykładowy:

 

22.04.2021 godzina 9.00
Aula Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
konkursy: chemiczny oraz fizyczny dla szkół podstawowych oraz średnich

 

20.05.2021 – drugi termin na przeprowadzenie konkursów z dnia 22.04.2021, gdyby warunki pandemiczne nie pozwoliły na ich realizację w zaplanowanym terminie kwietniowym.

 

11.06.2021 godzina 17.00
Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Pszczynie – rozdanie nagród z konkursów, wykład popularnonaukowy, zakończenie drugiej edycji Pszczyńskiego Forum Nauki.

 

Wykłady zrealizowane w ramach Forum zostaną zamieszczone na specjalnym kanale youtube i będą mogły służyć jako materiał dydaktyczny do wykorzystania przez nauczycieli.

 


PFN_poster

 

Pszczyńskie Forum Nauki 2021 – II Pszczyński Konkurs Chemiczny

Regulamin

 

  1. Organizatorami II Pszczyńskiego Konkursu są:

 

 

 

  1. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu :

 

Informacje:

 

 

  1. Zakres programowy dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zgodny jest z podstawą programową oraz rozkładem materiału wydawnictw edukacyjnych jak np. Nowa Era. Organizatorzy nie wykluczają możliwości rozszerzania treści o dodatkowe zagadnienia np. :a) dla uczniów szkół podstawowych o zagadnienia związane z jednostką liczności materii MOL, stężeniami i mieszaniem roztworów, rozpuszczalnością w funkcji temperatury, konfiguracjami elektronowymi i budową atomu.
    b)dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu termodynamiki (entalpia tworzenia, entalpia spalania, entalpia reakcji na podstawie sumowania równań i energii wiązań), elektrochemii czy też pozostałych treści nawiązujących do podstawy programowej.

 

     Zakończenie konkursu:

 

Wręczenie dyplomów i nagród połączone z wykładem popularnonaukowym odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie 11.06.2021r
o godzinie 17.00.

 

  1. Zapisy końcowe:

 

pfn@znp.edu.pl

 

 

Pszczyńskie Forum Nauki 2021 – I Pszczyński Konkurs Fizyczny

Regulamin

 

  1. Organizatorami II Pszczyńskiego Konkursu są:

 

 

 

  1. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu :

 

Informacje:

 

 

  1. Zakres programowy dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zgodny jest z podstawą programową.

 

  

 

  Zakończenie konkursu:

 

Wręczenie dyplomów i nagród połączone z wykładem popularnonaukowym odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie 11.06.2021r o godzinie 17.00.

 

  1. Zapisy końcowe:

 

pfn@znp.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w II Pszczyńskim Konkursie Chemicznym

 

Ja…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i użycie wizerunku  mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………….

ucznia klasy ……….. szkoły:…………………………………………………………………………..,

do celów związanych z  udziałem w II Pszczyńskim Konkursie Chemicznym w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

……………………………………………….

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w II Pszczyńskim Konkursie Chemicznym

 

Ja…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i użycie wizerunku  mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………….

ucznia klasy ……….. szkoły:…………………………………………………………………………..,

do celów związanych z  udziałem w II Pszczyńskim Konkursie Chemicznym w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

……………………………………………….

podpis rodzica (opiekuna prawnego)