Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Komentarz do propozycji Ministra Czarnka

21 październik 2021

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

-zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,
– faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,
– zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,
– likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,
– likwidacji dodatku uzupełniającego,
– likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
– likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,
– likwidacji świadczenia urlopowego,
– zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

 

Poniżej zamieszczamy komentarz Kolegi Krzysztofa Baszczyńskiego – Wiceprezesa ZG ZNP