Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Dzień Edukacji Narodowej w Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

28 październik 2021

W dniu 20 października 2021 r. w restauracji „U Mikołajca” spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Oddziału ZNP  w  Pszczynie  obchodząc święto pracowników oświaty. Spotkanie po rocznej przerwie było długo wyczekiwane i przyjęte z radością. W uroczystości wzięło udział 40 osób a program obejmował takie wydarzenia jak :

Związek Nauczycielstwa Polskiego obchodzi 116 lat działalności. Członkowie legitymujący się długoletnim stażem w ZNP, otrzymują Odznakę za 50.letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny ZNP listami gratulacyjnymi przekazał również serdeczne gratulacje i podziękowania za ponad 60.letnią przynależność do naszej organizacji związkowej. Listy gratulacyjne otrzymali:

Edward Czernek, Bożena Jańczak, Irena Jarczyk Anna Kuśka, Mieczysław Kuśka, Halina Leśniak, Ludwik Niesyto, Łucja Paszek, Teresa Raducka, Halina Stalmach, Gerard Stalmach, Maria Wanot, Elżbieta Żywczok.

Zebranych powitał Kolega Edward Czernek – Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Koleżanki Gertrudy Ryś, która do ZNP należała 69 lat. Program artystyczny został wykonany przez Annę Hałupkę uczestniczkę  zajęć z  Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej pod kierunkiem Pani Joanny Gajdy.

Zabierając głos Kol. Alina Michalak Prezes Oddziału ZNP w Pszczynie przekazała  pracownikom oświaty  następujące życzenia :

„Patrząc w przeszłość zastanawiamy się, co z niej zostało, czego dokonaliśmy w ciągu tych minionych lat. Rodzi się w Nas przekonanie, że pozostawiliśmy trwały ślad dokonań w pracy dydaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz pracowników administracji i obsługi.

Wierzymy, że oddaliśmy innym najlepszą cząstkę własnego „Ja”, że Wasza praca i poświęcenie pozostanie w pamięci tych wobec których pełniliście pedagogiczną i społeczną rolę.

W tym wyjątkowym Dniu obchodów Dnia Edukacji Narodowej życzę państwu dużo zdrowia, optymizmu i wielu radosnych towarzyskich spotkań. Ale nade wszystko wzajemnej pomocy wsparcia i zwyczajnej ludzkiej życzliwości. Wszystkiego najlepszego!

W spotkaniu wziął udział Pan Dariusz Skrobol  Burmistrz  Pszczyny  składając serdeczne życzenia dobrego zdrowia oraz jak największej radości i szczęścia. Niech zawsze towarzyszy Państwu pogoda ducha, a każdy dzień przynosi to, co w życiu dobre i piękne

Przedstawił również najnowsze plany i przedsięwzięcia realizowane w placówkach oświatowych  gminy Pszczyna. Był toast z tradycyjnym odśpiewaniem „100 lat”. Atmosfera spotkania sprzyjała rozmowom przy wspólnym stole biesiadnym, dzieląc się wspomnieniami z miniowych lat spędzonych w placówkach oświatowych.

W końcowej części  spotkania Przewodniczący Sekcji Kolega Edward Czernek, podziękował za przybycie i organizację spotkania z zapowiedzią  kolejnych imprez, wycieczki do Ojcowa i wyjazd do teatru.

 

Opracowała: Alina Michalak

róża

DEN3 DEN2 DEN1