Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Bieżąca Działalność Oddziału ZNP

26 maja 2021

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU ZNP

· W okresie pandemii utrzymaliśmy realizację godzin ponadwymiarowych realizowanych zdalnie na dotychczasowych         warunkach zgodnie z obowiązującymi zapisami w regulaminach wynagradzania.

· Zostały wypłacone dodatki za trudne warunki pracy podczas pracy zdalnej w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych za pierwszy okres pandemii w roku 2020.

· Uczestniczyliśmy w wyborze instytucji finansowych Pracowniczych Planów Kapitałowych w gminie Pszczyna, gminie Goczałkowice- Zdrój oraz w Zespołach Szkół Powiatowych.

· Są prowadzone uzgodnienia regulaminów i planów finansowych ZFŚS, po uzyskaniu opinii prawnych
z Okręgu Śląskiego ZNP.

· Opiniowaliśmy pozytywnie powierzenie stanowisk dyrektorom szkół bez konkursów w następujących placówkach : SP 1, Szkole Podstawowej w Porębie, Przedszkolu nr 6.

· Na bieżąco realizujemy zasiłki statutowe dla członków ZNP z tytułu urodzenia dziecka, zgonu: współmałżonków, rodziców i członka ZNP na nowych formularzach dostępnych u prezesów Ognisk ZNP lub na naszej stronie internetowej www.pszczyna.znp.pl

· Pomoc prawna wynikająca ze stosunku pracy w zakresie obowiązków pracowniczych jest udzielana przez prawników z Okręgu Śląskiego po uprzednim potwierdzeniu członkostwa przez Oddział ZNP.

· Aktualnie trwają zdalnie, szkolenia z awansu zawodowego od nauczyciela kontraktowego do dyplomowanego również dla niezrzeszonych w dostępnych terminach – informacje w biurze ZNP.

· Wracamy do pracy stacjonarnej w poniedziałek 17 maja 2021 r. codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.

· W związku z powrotem do pracy stacjonarnej uruchomiona została pomoc psychologiczna tylko dla członków ZNP nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi w Okręgu Śląskim ZNP. Wsparcia udziela psycholog terapeuta w następujących dniach :

w poniedziałki w godzinach od 16.00-19.00,

w środy w godzinach od 17.00- 19.00 szczegóły w biurze ZNP.

 

Prezes Oddziału ZNP

w Pszczynie

/-/ Alina Michalak