Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Ustawa o Związkach Zawodowych