Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Skład Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w kadencji 2019-2024

Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Pszczyna

  1. Edward Czernek – Przewodniczący Sekcji
  2. Eżbieta Żywczok – Wiceprzewodnicząca Sekcji
  3. Zbigniew Sojka – Członek Zarządu Sekcji
  4. Barbara Świerczyńska – Członek Zarządu Sekcj
  5. Renata Zborowska – Członek Zarządu Sekcj